De Toneelmakerij / Silbersee

websiteDe Toneelmakerij / Silbersee
Voor De Toverfluit werkt De Toneelmakerij samen met Silbersee, de productiekern voor onorthodox muziektheater en experimentele opera. Artistiek leider Romain Bischoff creëert ontmoetingen tussen uiteenlopende kunstenaars, van het klassieke domein tot de urban culture. Dat leidt tot interdisciplinaire voorstellingen die elk op een eigen manier fysiek, poëtisch en ontwapenend zijn.

Dit is een co-productie van:
De toneelmakerij
Silbersee