Nieuws­overzicht

13 januari 2014

Vacature: STIP zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van STIP theaterproducties is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden: een penningmeester en een secretaris.

STIP theaterproducties (STIP) is een theaterbureau dat is gespecialiseerd in de verkoop en productie van theatervoorstellingen voor jeugd- en jongeren. STIP heeft de beste jeugdtheatergezelschappen van Nederland in haar portefeuille en produceert voorstellingen van jonge talenvolle (jeugd)theatermakers. STIP bestaat ruim 25 jaar. De doelstelling van STIP is om jeugd- en jongerentheater van hoog niveau aan te bieden aan zoveel mogelijk publiek. Theater dat zowel inhoudelijk interessant als laagdrempelig is voor de beoogde doelgroep.

Het vaste team van STIP bestaat uit 5 personen. Daarnaast zijn er per seizoen ongeveer 30 acteurs, regisseurs, vormgevers, technici en andere medewerkers op projectbasis aan STIP verbonden.

STIP is een cultureel ondernemer en wordt niet structureel gesubsidieerd.

Het bestuur van STIP heeft op het moment 4 leden, komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar en heeft een toezichthoudende functie. Bestuursleden van STIP nemen in principe voor 4 jaar zitting in het bestuur, met mogelijke herbenoeming voor 4 jaar. Wij zijn op zoek naar een:

Penningmeester en secretaris. Zij beschikken in elk geval over onderstaande kwaliteiten:

  • Affiniteit met het werkterrein van STIP.
  • Enige kennis van de werking van de culturele sector in het algemeen en (op termijn) de rol die STIP daarbinnen speelt.
  • Enige bestuurlijke ervaring.
  • Onafhankelijke, kritische instelling en strategisch denkvermogen.
  • Beschikken over een relevant netwerk (bijvoorbeeld in financiële sector en/of bedrijfsleven).
  • Kennen van het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Specifiek voor de penningmeester vragen wij:

  • Financieel inzicht en overzicht, voldoende kennis om de begroting en het jaaroverzicht tot in detail te kunnen doorgronden en te kunnen beoordelen.

Specifiek voor de secretaris vragen wij:

  • Een kandidaat met een juridische achtergrond.

Wij verzoeken kandidaten voor 28 februari te reageren doormiddel van het sturen van een motivatie en bijgevoegd C.V. naar  johanna@stipproducties.nl.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met: Johanna Somers via johanna@stipproducties.nl. Voor meer informatie over STIP theaterproducties zie: www.stipproducties.nl.